Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Alleluja!

Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas nadzieję i ożywi w nas wiarę, a Jego słowa niech prowadzą nas przez życie do wieczności.
Życzenia wszelkiej radości, pokoju ducha i obfitości łask Bożych składa

Zarząd Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej

Cytat dnia

Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych, którzy w pokorze służą i miłują.

Jan Paweł II