Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Czytelnia

Chrystus Królem

Bramy podnieście swe szczyty, Unieście się odwieczne podwoje, Aby mógł wkroczyć Król chwały, Któż jest tym Królem chwały? Pan zastępów, On jest Królem chwały… (Ps 24) Czytając słowa psalmu, stajemy wobec tajemnicy Boga-Człowieka, który w pełni czasów zstępuje na ziemię, by z Maryi Dziewicy przyjąć ludzkie ciało i stać się człowiekiem, jak my. Choć jest Panem wszelkiego stworzenia, Królem zastępów anielskich, które bez końca oddają Mu pokłon i hołd uwielbienia, On przychodzi na ziemię, by być bliżej człowieka, którego umiłował miłością odwieczną. Pan zastępów, Bóg wszechmocny wchodzi w pełni w każdy wymiar ludzkiego życia, za wyjątkiem grzechu; wchodzi w ludzki ból, cierpienie, samotność, odrzucenie, a nawet śmierć. Wchodzi w te wszystkie... Czytaj dalej
13/11/2017
Ks. Władysław Wyszowadzki

70-lecie Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

14 października Instytut Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK) uroczyście obchodził 70-lecie swego powstania. Instytut zrzeszający katolików świeckich został utworzony w 1947 roku, aby wspierać potrzeby duchowe Polaków, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej znaleźli się na emigracji w Wielkiej Brytanii. Uroczystości rocznicowe IPAKu rozpoczęły się w polskim kościele Chrystusa Króla na Balham Mszą celebrowaną przez ks. biskupa Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Pod koniec liturgii bp Lechowicz odznaczył Medalem za Zasługi dla Kościoła i Narodu, nadanym przez Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, Krystynę Mochlińską, byłą wieloletnią prezes IPAK. Część oficjalna odbyła się w Klubie Orła... Czytaj dalej
05/11/2017
prof. Artur Andrzejuk

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Drodzy Bracia i Siostry! „Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34). W pierwszych latach mojego pontyfikatu wielokrotnie wyrażałem szczególny niepokój z powodu smutnej sytuacji wielu imigrantów i uchodźców uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa. Jest to niewątpliwie „znak czasów”, który starałem się odczytać, prosząc o światło Ducha Świętego począwszy od mojej wizyty na Lampedusie 8 lipca 2013 roku. Ustanawiając nową Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego chciałem aby szczególna sekcja, umieszczona tymczasowo pod moim bezpośrednim kierownictwem wyrażała troskę... Czytaj dalej
11/10/2017

Miłosierdzie Boga podstawą posługi charytatywnej Kościoła

Bóg chrześcijan, to Bóg, który jest miłością (1 J 4,8.16). Wprawdzie w publicznym objawieniu znajdziemy także inne Jego imiona (Jahwe, Elohim, Bóg wszechmogący, Bóg wierny, Bóg sprawiedliwy), ale imieniem najważniejszym – wszystkie inne streszczającym i sumującym – jest Miłość. Równocześnie ten Bóg, który jest miłością, objawił w historii zbawienia człowieka swoje miłosierne oblicze (misericordiae Vultus). Uczynił to w sposób historyczny, widzialny w osobie Jednorodzonego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który tak umiłował człowieka, że aby ten życie miał i miał je w obfitości (por. J 10,10), sam oddał za niego swoje życie w okrutnej męce i śmierci na Krzyżu. Z tej ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa do człowieka zrodził się Kościół, który w istocie... Czytaj dalej
02/10/2017
ks. Wiesław Przygoda, KUL

Pielgrzymka do Aylesford 2017

W niedzielę 3 września 2017 roku odbyła się nasza 65. pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford pod Londynem. Coroczną pielgrzymkę współorganizują Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii oraz Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Liczbę obecnych szacowano na 1500 osób – w pielgrzymce biorą udział Polacy i Polki z Londynu i z całej południowej Anglii, a nie zależy zapominać, że co roku w 2 tygodnie później nasi harcerze i nasze harcerki organizują własną pielgrzymkę do Aylesford. Tegoroczna pielgrzymka związana była z obchodami 70. rocznicy powstania IPAK-u. Panu Bogu i Maryi dziękowaliśmy za łaski i owocną pracę Instytutu. Podczas nabożeństwa odbyło się też błogosławieństwo odnowionego sztandaru IPAK oraz... Czytaj dalej
11/09/2017
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz