Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Czytelnia

70-lecie Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

14 października Instytut Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK) uroczyście obchodził 70-lecie swego powstania. Instytut zrzeszający katolików świeckich został utworzony w 1947 roku, aby wspierać potrzeby duchowe Polaków, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej znaleźli się na emigracji w Wielkiej Brytanii. Uroczystości rocznicowe IPAKu rozpoczęły się w polskim kościele Chrystusa Króla na Balham Mszą celebrowaną przez ks. biskupa Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Pod koniec liturgii bp Lechowicz odznaczył Medalem za Zasługi dla Kościoła i Narodu, nadanym przez Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, Krystynę Mochlińską, byłą wieloletnią prezes IPAK. Część oficjalna odbyła się w Klubie Orła... Czytaj dalej
05/11/2017
prof. Artur Andrzejuk

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Drodzy Bracia i Siostry! „Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34). W pierwszych latach mojego pontyfikatu wielokrotnie wyrażałem szczególny niepokój z powodu smutnej sytuacji wielu imigrantów i uchodźców uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa. Jest to niewątpliwie „znak czasów”, który starałem się odczytać, prosząc o światło Ducha Świętego począwszy od mojej wizyty na Lampedusie 8 lipca 2013 roku. Ustanawiając nową Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego chciałem aby szczególna sekcja, umieszczona tymczasowo pod moim bezpośrednim kierownictwem wyrażała troskę... Czytaj dalej
11/10/2017

Miłosierdzie Boga podstawą posługi charytatywnej Kościoła

Bóg chrześcijan, to Bóg, który jest miłością (1 J 4,8.16). Wprawdzie w publicznym objawieniu znajdziemy także inne Jego imiona (Jahwe, Elohim, Bóg wszechmogący, Bóg wierny, Bóg sprawiedliwy), ale imieniem najważniejszym – wszystkie inne streszczającym i sumującym – jest Miłość. Równocześnie ten Bóg, który jest miłością, objawił w historii zbawienia człowieka swoje miłosierne oblicze (misericordiae Vultus). Uczynił to w sposób historyczny, widzialny w osobie Jednorodzonego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który tak umiłował człowieka, że aby ten życie miał i miał je w obfitości (por. J 10,10), sam oddał za niego swoje życie w okrutnej męce i śmierci na Krzyżu. Z tej ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa do człowieka zrodził się Kościół, który w istocie... Czytaj dalej
02/10/2017
ks. Wiesław Przygoda, KUL

Pielgrzymka do Aylesford 2017

W niedzielę 3 września 2017 roku odbyła się nasza 65. pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford pod Londynem. Coroczną pielgrzymkę współorganizują Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii oraz Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Liczbę obecnych szacowano na 1500 osób – w pielgrzymce biorą udział Polacy i Polki z Londynu i z całej południowej Anglii, a nie zależy zapominać, że co roku w 2 tygodnie później nasi harcerze i nasze harcerki organizują własną pielgrzymkę do Aylesford. Tegoroczna pielgrzymka związana była z obchodami 70. rocznicy powstania IPAK-u. Panu Bogu i Maryi dziękowaliśmy za łaski i owocną pracę Instytutu. Podczas nabożeństwa odbyło się też błogosławieństwo odnowionego sztandaru IPAK oraz... Czytaj dalej
11/09/2017
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Odznaczenie ks. prał. St. Wylężka krzyżem Pro Merito Melitensi

1 lipca ks. prałat Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, został udekorowany przez dr Marka Stellę-Sawickiego, prezesa APKM UK Krzyżem Pro Merito Melitensi. Uroczystość odbyła się w londyńskim Instytucie Sikorskiego w obecności Ambasadora RP, Kawalerów i Dam Delegatury Londyńskiej, hierarchów Kościoła oraz przedstawicieli Akcji Katolickiej. Ks. Rektor w krótkim wystąpieniu docenił działalność APKM UK w Wielkiej Brytanii i podkreślił znaczączy wpływ Polskiej Delegatury Zakonu na skuteczne budowanie pomostu pomiędzy polską społecznością a Kościołem Katolickim na Wyspach. Wielebny Księże Rektorze! W imieniu IPAK składam księdzu Rektorowi szczere wyrazy gratulacji z okazji nadania księdzu Rektorowi Wielkiego Krzyża Melito Meritensis.... Czytaj dalej
12/07/2017