Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Czytelnia

Godność i wartość pracy ludzkiej (galeria)

Ten, który będąc Bogiem, stał się podobny do nas we wszystkim (por. Hbr 2, 17; Flp 2, 5-8), większą część lat swego życia na ziemi poświęcił pracy przy warsztacie ciesielskim, pracy fizycznej. Okoliczność ta sama z siebie stanowi najwymowniejszą „ewangelię pracy”, która ujawnia, że podstawą określania wartości pracy ludzkiej nie jest przede wszystkim rodzaj wykonywanej czynności, ale fakt, że ten, kto ją wykonuje, jest osobą. Źródeł godności pracy należy szukać nie nade wszystko w jej przedmiotowym wymiarze, ale w wymiarze podmiotowym (Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, nr 6) Określenie pracy Pomimo że istota pracy, jak pisze Daniel Bell, pozostawała niezmieniona przez tysiące lat, od czasów Hezjoda i Wergiliusza aż do połowy XVIII wieku, bardzo różnie kształtowało się jej... Czytaj dalej
11/07/2017
ks. prof. Stanisław Fel

Obrady rady IPAKu

Doroczne Walne Zebranie Rady IPAK-u w tym roku odbyło się w Swindon w dniu 10 czerwca. Zebraniu przewodniczyła pani Anna Sendra, Prezes Parafialnego Oddziału IPAK-u, a sekretarzowała pani Barbara Skalbania. W czasie obrad zapoznaliśmy się ze sprawozdaniami poszczególnych komisji, zarządu, kół parafialnych IPAK-u, przedstawiono wyniki finansowe i budżet na rok następny. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium, a Prezes IPAK-u omówił plany i zamierzenia na lata 2017/18 oraz przedstawił skład Zarządu. Głównym tematem były zbliżające się obchody 70-lecia IPAK-u przypadające na październik tego roku, będziemy kontynuować współpracę z organizacjami katolickimi brytyjskimi i międzynarodowymi, a także z Krajowym Instytutem Akcji Katolickiej w Polsce, brać... Czytaj dalej
24/06/2017
Zenon Handzel

Uroczytości katyńskie

Członkowie Zarządu IPAK-u 30 kwietnia wzięli udział w obchodach rocznicowych z okazji 77. rocznicy zbrodni katyńskiej i złożyli wieniec pod pomnikiem katyńskim na cmentarzu Gannersbury. Czytaj dalej
06/05/2017

Powrót do teologii Jana Pawła II "o starszych braciach w wierze"?

Wykład prof. Krzysztofa Pilarczyka wygłoszony podczas VIII cyklu spotkań z Janem Pawłem II. Pobierz treść wykładu. Pobierz biogram. Czytaj dalej
29/04/2017
prof. Krzysztof Pilarczyk

Zmarła pani Irena Janicka [Aktualizacja]

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci pani Ireny Janickiej. Śp. Irena Janicka była przez wiele lat członkiem zarządu IPAK. Pełniła funkcje wiceprezesa oraz Sekretarza Generalnego IPAK, poświęcała dużo czasu na organizowanie spotkań i na pomoc bliźnim. Nabożeństwa żałobne odbędzie się o godz 15:00 dnia 2 maja 2017 w kościele pod wezwaniem Św Andrzeja Boboli w Londynie. Prezes i zarząd Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej. Czytaj dalej
22/04/2017