Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Czytelnia

Święto Chrystusa Króla Świętem Akcji Katolickiej

Święto Chrystusa Króla w Roku Miłosierdzia daje nam okazję, by zastanowić się nad Królestwem, które już istnieje, a które zarazem mamy współtworzyć w na-szym życiu, Królestwem Bożym i Królestwem Miłosierdzia. Czy nie pragnie każdy i każda z nas miłosierdzia ludzi dokoła nas, a tym bardziej miłosierdzia Bożego? A jeśli pragniemy miłosierdzia, zobowiązuje to nas też do czynienia miłosierdzia. To, co możemy zrobić, zależy od naszych warunków, od naszych możliwości, od tego, co nas ogranicza i od tego, czym jesteśmy bogaci. Nasze wspólnoty kościel-ne, nasi bliscy i nasze organizacje pozwalają nam służyć bliźnim miłością i czynami miłosiernymi. Pośród tych organizacji jest i Akcja Katolicka, przez którą możemy się kształcić w życiu... Czytaj dalej
04/11/2016
Włodek Mier-Jędrzejowicz

Z nadzieją przyjąć wszystkie moce miłosierdzia Bożego

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę polską piękną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, by tu z nadzieją przyjąć wszystkie moce miłosierdzia Bożego! Gratuluję jej organizacji Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii i Instytutowi Polskiemu Akcji Katolickiej. Dziś odwołując nasze myśli ale też i czyny do 1050. rocznicy Chrztu Polski i tego szczególnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, kiedy pielgrzymując przybywamy tutaj, gdzie bije Matczyne czekające na nas serce, jesteśmy w sposób szczególny zobowiązani do świadectwa. Odczytujemy dziś wielką troskę i potrzebę by Polacy wszędzie tam gdzie posłał ich los, dzielili się skarbem wiary, by ten skarb przekazywali kolejnym pokoleniom. Potrzeba byśmy ten stary skarb Kościoła przekazali swoim... Czytaj dalej
07/09/2016
Urszula Furtak

64. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford

Jak co roku w pierwszą niedzielę września odbyła się pielgrzymka Polaków mieszkających w Anglii i Walii do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford. Tym razem nasze spotkanie było także dziękczynieniem w 1050. rocznicę Chrztu Polski i odbyło się pod hasłem: Z nadzieją przyjąć wszystkie moce Miłosierdzia Bożego. Wierni już od samego rana gromadzili się w Sanktuarium, gdzie w krużgankach kościelnych można było przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Swoją obecnością w Anglii zaszczyciła Pani Urszula Furtak - Prezes Akcji Katolickiej w Polsce i Wiceprezes Pan Kazimierz Kryla. W samo południe odmówiona została Modlitwa Anioł Pański. Złożone zostały także kwiaty upamiętnieniające ofiary katyńskie. Oficjalnego powitania pielgrzymów dokonał Prezes... Czytaj dalej
05/09/2016
Anna Sendra

Sprawozdanie z działalności IPAKu w 2015/2016 r.

Jednym z wielu założeń naszego statutu jest dbanie o wiarę naszych ojców i przekazywanie jej następnym pokoleniom, troska o utrzymanie naszego etosu narodowego i kultury chrześcijańskiej oraz pięlegnowanie tradycji polskiej, jak to pięknie ujął Karol Wojtyła w swoim poemacie „Ojczyzna”: Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje. Ta myśl św. Jana Pawła II inspiruje nas do naszej działalności, którą najkrócej można by przedstawić w tych słowach: zjazdy, konferencje, wyklady, promocje książek, publicystyka. Na ostatnim Zjeździe Apostolstwa Świeckich, który odbył sie 6 czerwca 2015 w Parafii Putney dzięki zaproszeniu nas przez proboszcza – ks. Stanisława... Czytaj dalej
13/06/2016
Grażyna Bielecki

Przebaczenie i pojednanie

Poszukując rozumienia słów "przebaczenie" i "pojednanie" możemy sięgnąć do najstarszych pisanych świadectw. W języku greckim używane określenie aphesis, aphiemi posiada znaczenie: uwalniać, odrzucić, wypuścić, uniewinnić (w j. hebrajskim jest to wyrażone obrazowo poprzez otulić płaszczem - co sugeruje bliskość i zabezpieczenie). Łacińskie dimittere znaczy podobnie: zwolnić, darować, wypuścić. Natomiast reconciliare - przywrócić, na nowo połączyć, umożliwić spotkanie - wskazuje na przywrócenie wspólnoty, czyli pojednanie. Przebaczyć więc, to przywrócić komuś jego poprzednie miejsce, znaczenie jakie posiadał. Pojednać się oznacza już coś więcej. Wskazuje raczej na wzrost bliskości pomiędzy poróżnionymi stronami. Przebaczenie otwiera drogę pojednaniu. Podczas gdy przebaczyć (w pewnym... Czytaj dalej
11/04/2016
o. Leszek Gołębiowski SJ