Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Cykl spotkań - nauczanie Jana Pawła II

Powrót do teologii Jana Pawła II  o starszych braciach w wierze

22. 04. 2017
16:00
Kościół MB Częstochowskiej, 2 Devonia Road, London, N1 8JJ

Konferencję wygłosi prof. Krzysztof Pilarczyk


PROGRAM

16:00 - Powitanie

Prezentacja prelegenta – ks. prałat Stefan Wylężek – Rektor PMK

Prelekcja

18:00 - Msza św.

Po Mszy św. przyjęcie i dyskusja, którą poprowadzi ks. prałat Stefan Wylężek