Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Europa w myśli Jana Pawła II

13. 04. 2019
16:00
Kościół MB Częstochowskiej, 2 Devonia Road, London, N1 8JJ

Wykład wygłosi prof. Krzysztof Pilarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.