Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Konferencja Apostolstwa Świeckich

Po Eucharystii jesteśmy rozesłani, aby świadczyć, czego byliśmy świadkami

4. 02. 2017
11:00
Polska Misja Katolicka, 2 Devonia Road, London N1 8JJ

PROGRAM
11.00   -  Rejestracja uczestników
12.00  -  Możliwość zakupienia obiadu ( 9.00 £)
13.30
- Otwarcie konferencji – Zenon Handzel - prezes IPAK-u
-  Modlitwa – ks. prał. Władysław     Wyszowadzki – asystent kościelny IPAK-u
-  Zarys Programu Duszpasterskiego na rok 2017 – ks. prał. Stefan Wylężek  - rektor PMK w Anglii i Walii
14.00   -  Wykład wprowadzający wygłosi Ks. Marian Łękawa SAC
15.00  -  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30   -  Podział na grupy dyskusyjne i praca w grupach
16.45  -  Przerwa na herbatę/kawę
17.15  -  Sprawozdania z dyskusji,  podsumowanie.
18.00  -  Msza św.  (liturgia niedzielna)