Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Sympozjum KUL

Polacy w kulturze Wielkiej Brytanii

16. 04. 2016
10:00
Klub Orła Białego, 211 Balham High Rd, London SW17 7BQ
Międzynarodowa konferencja naukowa jest próbą szerokiej refleksji naukowej nad wkładem Polaków w dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej.