Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Zjazd Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej

Dary Ducha Świętego w Życiu Człowieka

9. 06. 2018
13:00
6A Harehills Lane, LEEDS, LS7 4EY

Program spotkania

11.00 - 12.30 Walne Zebranie Rady IPAK-u

11.00 Rejestracja i przyjęcie uczestników Zjazdu

12.30 Obiad (£10)

13.30 Powitanie ks. Jana Zaręba Proboszcza parafii

Otwarcie Zjazdu, Modlitwa

14.00 WykładBp Krzysztof ZADARKO, Biskup Pomocniczy Diecezji Koszlińsko-Kołobrzeskiej

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 Podział na grupy i dyskusja

16.45 Przerwa na herbatę i kawę

17.15 Podsumowanie Zjazdu

18.30 Msza św. z liturgii niedzielnej

Zjazd połączony jest z 71. Walnym Zebraniem Rady IPAK-u


Zgłoszenia proszę przesyłać bezpośrednio na adres Parafii w Leeds
Email:
Pocztą: 6A Harehills Lane, LEEDS, LS7 4EY
Telefonicznie: 0113 262 3220