Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Zjazd IPAK

4. 06. 2016
11:00
Par. św. Stanisława Kostki, Springfield Road, Coventry, CV1 4GR

Tegoroczny zjazd odbędzie się pod hasłem “W służbie apostolstwa miłosierdzia – dar na 1050–lecie Polski chrześcijańskiej”

Konferencję wygłosi ks. bp Wiesław Lechowicz


Program spotkania:

1000 –1230 Walne Zebranie Rady IPAK-u

1100 Rejestracja i przyjęcie uczestników Zjazdu

1230 Obiad (£10.00)

1330 Powitanie – ks. Romuald Szczodrowski – Proboszcz Parafii w Coventry

Otwarcie Zjazdu – Zenon Handzel – Prezes IPAK-u

Modlitwa – ks. prał. Władysław Wyszowadzki – Asystent Kościelny IPAK-u

1400 Wykład – J.E. ks. bp. Wiesław LechowiczDelegat Konferencji

Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego

1530 Podział na grupy i dyskusja w grupach

1645 Przerwa na herbatę i kawę (gratis)

1715 Podsumowanie Zjazdu – ks. prałat Stefan Wylężek

1800 Msza św. z liturgii niedzielnej

Zjazd połączony jest z 69. Walnym Zebraniem Rady IPAK-u.