Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Cytat dnia

Bóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci, na­wet z ta­kich, które stoją ple­cami do Niego. 

Kard. Stefan Wyszyński