Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Cytat dnia

Ciężko jest być wier­nym Bożym przy­kaza­niom, ale zacho­wanie ich da­je ra­dość, a pog­wałce­nie mnoży krzyże i mękę. 

Kard. Stefan Wyszyński