Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Cytat dnia

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał.

Psalm 37