03/04/2020

2 kwietnia 2020 r. przypadła 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Pamiętamy wciąż o Nim, na zawsze pozostanie w naszych sercach, wspomnieniach i modlitwie...

Jego słowa są ponadczasowe i nie straciły nic na swej wartości i aktualności. Naszym zadaniem na przyszłość jest więc pilnować, aby Jego nauczanie nie uległo zapomnieniu, a karty encyklik nie pokryły się kurzem. By kolejne pokolenia na całym świecie poznawały bez przeszkód dorobek intelektualny i duchowy naszego Wielkiego Rodaka. 

Zapraszamy do wysłuchania homili kard. Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego https://www.vaticannews.va/pl/podcast/msza-przy-grobie-jana-pawla-ii-homilie/2020/04/homilia-2-kwietnia-2020-r.html