19/01/2019
Barbara Skalbania

11 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z ks. bp. Wiesławem Lechowiczem, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, zorganizowane przez Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii oraz Bibliotekę Polską POSK. Tematem spotkania było „Duszpasterstwo Polaków poza granicami kraju” i każdy chętny mógł w nim wziąć udział. Na spotkanie licznie przybyli członkowie IPAK-u. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i interesującym streszczeniem historii duszpasterstwa polonijnego przez ks. bp. Lechowicza. Ksiądz Biskup również przedstawił zebranym podsumowanie obecnych problemów i zagadnień, z którymi mierzy się w swej codziennej pracy, współpracując z Polakami i katolikami polskiego pochodzenia z całego świata. Po prelekcji wywiązała się ciekawa i żywa dyskusja na tematy aktualne i bliskie uczestnikom spotkania.