12/10/2019
Barbara Skalbania

W dniu 11 października 2019 r. delegacja IPAK-u została zaproszona na uroczystą jubileuszową inaugurację roku akademickiego Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, będącą częścią obchodów 80-lecia uczelni.

Inaugurację otworzył JM Rektor PUNO prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski w obecności Senatu PUNO, kadry, absolwentów i obecnych studentów i wielu gośćmi, m.in. przedstawicieli Ambasady RP, Senatu RP i organizacji akademickich i społecznych z Polski i Wlk. Brytanii. Wysłuchaliśmy prelekcji Prorektora dr Grażyny Czubińskiej o ciekawej historii powstania i początków funkcjonowania uczelni oraz wykładu inauguracyjnego ks. Prałata Stefana Wylężka „PUNO w służbie polskiej kultury. Refleksje oparte na myśli św. Jana Pawła II”. Tytuł Doctor Honoris Causa został przyznany prof. dr hab. Halinie Taborskiej, zasłużonej wykładowcy PUNO i byłej Rektor, laudację wygłosiła prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk. Ponadto, wręczono inne wyróżnienia; Diament PUNO otrzymał m.in. prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz (v-ce Prezes IPAK-u), a ks. Prałat prof. dr hab. Władysław Wyszowadzki (Asystent kościelny IPAK-u) otrzymał medal PUNO Vita est tempus discendi. Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu uczelni, a osobom odznaczonym wyróżnień! Gaudeamus Igitur!