22/03/2018
Anna Sendra

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla IPAK-u odbyły się w dniach 09-11 marca 2018 w Paryżu prowadzone przez ks. Krystiana Gawrona, Rektora PMK we Francji w budynku seminaryjnym, nieopodal którego w parku usytuowany jest pomnik św. ks. Jerzego Popiełuszki.

Rekolekcje rozpoczęte zostały poranną Eucharystią w Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej Cudownego Medalika (rue du Bac). Po południu w kaplicy seminaryjnej odbyła sie Droga Krzyżowa z uczczeniem Relikwii św.Krzyża z Jerozolimy. Dzień zakończony został Adoracją Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Serca - Sacré-Cœur.

Następnego dnia uczestnicy rekolekcji wzięli udział we Mszy świętej z Polonią z Paryża w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Tego dnia była możliwość zwiedzania Katedry Notre Dame, u boku której znajduje się Pomnik Papieża Polaka św. Jana Pawła II.

Podczas tego szczególnego czasu skupienia uczestnicy wysłuchali IV konferencji traktujących wokół tematu „Jesteśmy Napełnieni Duchem Świetym” które głosił ks. Krystian Gawron, w których odwoływał się Pisma św. Starego i Nowego Testamentu, Tradycji Kościoła oraz przykadów świadectw obecności Ducha św. w codziennym życiu ludzi świętych.

W swoim słowie ks. Rektor zachęcił wszystkich do odkrywania Osoby Ducha Świętego, który pojawia się jako Ktoś osobiście. Jest Osobą Boską. Św Jan pisze, że sercem poznaje się. Jezus obiecał nam mówiąc «Dzieki mojemu odejściu dostaniecie Pocieszyciela» Duch św. to Obrońca Peraklet - Osoba – Bóg ,Duch Ojca, Duch Prawdy. Duch Św. to największy dar ukrzyżowania. Dzieło Jezusa Chrystusa dokonało się na Krzyżu, wyczerpało się na krzyżu, a dzieło Ducha św. czerpie z Krzyża.

W wieczerniku Bożym (rue du Bac) Rekolekcjonista wskazał na miejsce Objawienia Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830 r., która u stóp ołtarza jest tam usytuowana oraz związany z nią Cudowny Medalik przypominajacy nam Tajemnice Zbawienia: Wcielenie i Odkupienie. Przybliżył aspekt pneumatologiczny, kiedy za sprawą Ducha św. dokonało się Wcielenie. Maryja była pierwsza napełniona Duchem Świętym. Maryja weszła w dzieje zbawienia przez posłuszeństwo wiary. Ona umiała zufać-zawierzyć. Ona byłą pełna łaski – Keharitomene. Duch św. przeniknął serce Maryi i ożywia to serce od wewnątrz. Pewność i ufność uczniowie czerpali z Maryi. Dlatego też z wiarą uczestnicy rekolekcji prosili Matkę Bożą o przejrzystość i otwatrość na Ducha Świętego.

Podczas chrztu św. człowiek otrzymuje nową jakość, pozostając sobą dostajemy nowy blask i ochrzczony staje się świątynią Ducha św. - człowieczeństwo zostaje ubogacone. Następuje współpraca z Darami Ducha św. - prezentami, które trzeba otwierać, rozwijać akty wiary nadziei i miłości. Jesteśmy obdarzeni Duchem św., mamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową jako znak wypełniania.

Celem darów jest uzdolnienie do życia z Bogiem. Duch św. jest w nas nie statycznie, ale dynamicznie. Objawia się w lekkim powiewie wiatru - abyśmy go umieli zuważyć, żeby wyrzeźbić w nas najlepszy obraz Boga. Komu oddaje rylec, żeby kształtował charakter? Jak wyeliminować zbędne, a wyeksponować  niezbędne – tylko On ma Nieomylność.

«Duch wieje, kędy chce», ‘Wezmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie, będzie odpuszczone, komu zatrzymacie będzie zatrzymane’.

Wielki Post to czas optymizmu, Pan Bóg szuka nas. Duch św. pracuje w naszych sumieniach. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jezus na ostatniej wieczerzy zapowiedział „Korzystne to dla was, że ja odejdę” – dlaczego?, bo pośle nam Pocieszyciela, który będzie nas odbudowywał, odnawiałał, zbawiał.

Jezus wyzionął Ducha na Krzyżu. Miłość Syna i miłość Ojca to Duch Św., żeby bronić przed grzechem. Największym owocem dla nas jest Duch św., który przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Jak dbamy o higienę serca, sumienia? Kard. Henry Newman mówił „Pierwszym namiestnikiem Boga jest sumienie”. Dzieło Jezusa Chrystusa wyczerpało się na Krzyżu, Dzieło Ducha św. czerpie z Krzyża.

Na koniec Rekolekcji Prezes IPAK-u pan Zenon Handzel podziękował ks. Rektorowi Krystianowi Gawronowi za głoszone konferencje dla grona z Anglii. Słowa wdzięczności skierowane zostały także dla pani Grażyny Bieleckiej za zorganizowanie tegorocznego wyjazdu oraz państwu Elżbiecie i Janowi Samockim za pomoc transportową. Moc serdeczności i podziekowania zostały zaśpiewane Siostrom Zakonnym przygotowujących posiłki.

Zwieńczeniem rekolekcji była odmówiona Litania do Ducha Świętego oraz błogosławieństwo z poświęceniem dewocjonalii.