24/06/2017
Zenon Handzel

Doroczne Walne Zebranie Rady IPAK-u w tym roku odbyło się w Swindon w dniu 10 czerwca. Zebraniu przewodniczyła pani Anna Sendra, Prezes Parafialnego Oddziału IPAK-u, a sekretarzowała pani Barbara Skalbania. W czasie obrad zapoznaliśmy się ze sprawozdaniami poszczególnych komisji, zarządu, kół parafialnych IPAK-u, przedstawiono wyniki finansowe i budżet na rok następny. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium, a Prezes IPAK-u omówił plany i zamierzenia na lata 2017/18 oraz przedstawił skład Zarządu. Głównym tematem były zbliżające się obchody 70-lecia IPAK-u przypadające na październik tego roku, będziemy kontynuować współpracę z organizacjami katolickimi brytyjskimi i międzynarodowymi, a także z Krajowym Instytutem Akcji Katolickiej w Polsce, brać udział w pracach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. To tylko niektóre obszary działalności, oczywiście czeka nas pielgrzymka do Aylesford, spotkania z cyklu JP II we współpracy z Fundacja JP II, w lutym 2018 r. planujemy Konferencje Apostolstwa Świeckich. Dziękując wszystkim za prace w Radzie IPAK-u, członkom Zarządu za owocną i pełną sukcesów działalność w ciągu ubiegłego roku, pragnę podziękować Rektorowi PMK za wsparcie i pomoc, opiekunowi duchowemu ks. Prałatowi Władysławowi Wyszowadzkiemu, ks. Kanclerzowi PMK i wszystkim Księżom z nami współpracującym za wszelką pomoc i życzliwość. Kroluj nam, Chryste!