12/07/2017

1 lipca ks. prałat Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, został udekorowany przez dr Marka Stellę-Sawickiego, prezesa APKM UK Krzyżem Pro Merito Melitensi. Uroczystość odbyła się w londyńskim Instytucie Sikorskiego w obecności Ambasadora RP, Kawalerów i Dam Delegatury Londyńskiej, hierarchów Kościoła oraz przedstawicieli Akcji Katolickiej. Ks. Rektor w krótkim wystąpieniu docenił działalność APKM UK w Wielkiej Brytanii i podkreślił znaczączy wpływ Polskiej Delegatury Zakonu na skuteczne budowanie pomostu pomiędzy polską społecznością a Kościołem Katolickim na Wyspach.


Wielebny Księże Rektorze!

W imieniu IPAK składam księdzu Rektorowi szczere wyrazy gratulacji z okazji nadania księdzu Rektorowi Wielkiego Krzyża Melito Meritensis. Wyrażam również w imieniu członków IPAK radość z tej okazji.

Wsparcie księdza Rektora dla szerokiej działalności charytatywnej Zakonu Maltańskiego jest przykładem pomocy i wsparcia udzielanych przez księdza Rektora licznym polskim organizacjom charytatywnym, społecznym, a przede wszystkim religijnym na terenie Anglii i Walii. Instytut Polski Akcji Katolickiej, tak jak Polski Związek Kawalerów Maltańskich czuje się szczególnie otoczony opieką i troską księdza Rektora i za to jesteśmy stale bardzo wdzięczni.

Ośmielam się wyrazić nadzieję, że ta okazja stanie się pobudką do jeszcze bardziej gorliwej modlitwy Polaków i Polek w Anglii i Walii w intencji księdza Rektora – modlitwy wdzięczności oraz o liczne Łaski Boże w dalszej posłudze Bogu i rodakom.

Zenon Handzel,
Prezes IPAK