Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Czytelnia

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Drodzy Bracia i Siostry! „Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34). W pierwszych latach mojego pontyfikatu wielokrotnie wyrażałem szczególny niepokój z powodu smutnej sytuacji wielu imigrantów i uchodźców uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa. Jest to niewątpliwie „znak czasów”, który starałem się odczytać, prosząc o światło Ducha Świętego począwszy od mojej wizyty na Lampedusie 8 lipca 2013 roku. Ustanawiając nową Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego chciałem aby szczególna sekcja, umieszczona tymczasowo pod moim bezpośrednim kierownictwem wyrażała troskę... Czytaj dalej
11/10/2017

Miłosierdzie Boga podstawą posługi charytatywnej Kościoła

Bóg chrześcijan, to Bóg, który jest miłością (1 J 4,8.16). Wprawdzie w publicznym objawieniu znajdziemy także inne Jego imiona (Jahwe, Elohim, Bóg wszechmogący, Bóg wierny, Bóg sprawiedliwy), ale imieniem najważniejszym – wszystkie inne streszczającym i sumującym – jest Miłość. Równocześnie ten Bóg, który jest miłością, objawił w historii zbawienia człowieka swoje miłosierne oblicze (misericordiae Vultus). Uczynił to w sposób historyczny, widzialny w osobie Jednorodzonego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który tak umiłował człowieka, że aby ten życie miał i miał je w obfitości (por. J 10,10), sam oddał za niego swoje życie w okrutnej męce i śmierci na Krzyżu. Z tej ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa do człowieka zrodził się Kościół, który w istocie... Czytaj dalej
02/10/2017
ks. Wiesław Przygoda, KUL

Pielgrzymka do Aylesford 2017

W niedzielę 3 września 2017 roku odbyła się nasza 65. pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford pod Londynem. Coroczną pielgrzymkę współorganizują Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii oraz Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Liczbę obecnych szacowano na 1500 osób – w pielgrzymce biorą udział Polacy i Polki z Londynu i z całej południowej Anglii, a nie zależy zapominać, że co roku w 2 tygodnie później nasi harcerze i nasze harcerki organizują własną pielgrzymkę do Aylesford. Tegoroczna pielgrzymka związana była z obchodami 70. rocznicy powstania IPAK-u. Panu Bogu i Maryi dziękowaliśmy za łaski i owocną pracę Instytutu. Podczas nabożeństwa odbyło się też błogosławieństwo odnowionego sztandaru IPAK oraz... Czytaj dalej
11/09/2017
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Odznaczenie ks. prał. St. Wylężka krzyżem Pro Merito Melitensi

1 lipca ks. prałat Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, został udekorowany przez dr Marka Stellę-Sawickiego, prezesa APKM UK Krzyżem Pro Merito Melitensi. Uroczystość odbyła się w londyńskim Instytucie Sikorskiego w obecności Ambasadora RP, Kawalerów i Dam Delegatury Londyńskiej, hierarchów Kościoła oraz przedstawicieli Akcji Katolickiej. Ks. Rektor w krótkim wystąpieniu docenił działalność APKM UK w Wielkiej Brytanii i podkreślił znaczączy wpływ Polskiej Delegatury Zakonu na skuteczne budowanie pomostu pomiędzy polską społecznością a Kościołem Katolickim na Wyspach. Wielebny Księże Rektorze! W imieniu IPAK składam księdzu Rektorowi szczere wyrazy gratulacji z okazji nadania księdzu Rektorowi Wielkiego Krzyża Melito Meritensis.... Czytaj dalej
12/07/2017

Godność i wartość pracy ludzkiej (galeria)

Ten, który będąc Bogiem, stał się podobny do nas we wszystkim (por. Hbr 2, 17; Flp 2, 5-8), większą część lat swego życia na ziemi poświęcił pracy przy warsztacie ciesielskim, pracy fizycznej. Okoliczność ta sama z siebie stanowi najwymowniejszą „ewangelię pracy”, która ujawnia, że podstawą określania wartości pracy ludzkiej nie jest przede wszystkim rodzaj wykonywanej czynności, ale fakt, że ten, kto ją wykonuje, jest osobą. Źródeł godności pracy należy szukać nie nade wszystko w jej przedmiotowym wymiarze, ale w wymiarze podmiotowym (Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, nr 6) Określenie pracy Pomimo że istota pracy, jak pisze Daniel Bell, pozostawała niezmieniona przez tysiące lat, od czasów Hezjoda i Wergiliusza aż do połowy XVIII wieku, bardzo różnie kształtowało się jej... Czytaj dalej
11/07/2017
ks. prof. Stanisław Fel