Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Czytelnia

Zarys Programu Duszpasterskiego na 2017 rok

W Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata Ojciec Święty Franciszek zakończył obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Kościół nie może jednak, pomimo zakończenia Jubileuszu, zerwać z dzieleniem się Bożym miłosierdziem. Papież podkreśla: „wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej”. W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii realizację kolejnego, a zarazem ostatniego etapu Programu Duszpasterskiego Episkopatu Polski opracowanego... Czytaj dalej
23/03/2017
ks. prał. Stefan Wylężek

Po zakończeniu Eucharystii jesteśmy posłani, aby świadczyć czego byliśmy świadkami

Na nowy Rok Liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą Niedzielę Adwentu (27 listopada 2016), Kościół w Polsce wyznaczył hasło: „Idźcie i głoście”.  To znaczy – mamy głosić światu dobrą nowinę. To znaczy - mamy żyć Ewangelią i przynosić nadzieję ludziom. Bycie chrześcijaninem czyni z nas misjonarzy. Mamy nieść Chrystusa ludziom – iść i głosić Zmartwychwstanie. Papież Franciszek bardzo często przypominma nam, że mamy być uczniami-misjonarzami. Jesteśmy powołani, by być uczniami i misjonarzami. Chcemy czynić Kościół bardziej misyjny wewnątrz wspólnoty i na zewnątrz, czyli wychodzić na obrzeża, do tych, którzy zatracili kontakt ze wspólnotą lub w ogóle nie wierzą. To hasło nawiązuje do duchowości chrzcielnej, a więc nawiązuje... Czytaj dalej
23/03/2017
Ks. Marian Łękawa SAC

Życzenia ks. bp. Wiesława Lechowicza

“Niech obfite błogosławieństwo spocznie na nas...” Zobacz całą treść życeń 1, 2. Czytaj dalej
20/12/2016

Sprawozdania z forum i NCLA

KOMITET WYKONAWCZY FORUM Komitet Wykonawczy (Steering Committee) Europejskiego Forum odbył posiedzenie w Madrycie w dniach 14 – 16 października 2016. Omówiono przebieg zjazdu w Maynooth. Zaproponowano pewne zmiany w prowadzeniu działalności SC i spotkań prezesów. Wspomniano, że kadencja obecnego komitetu kończy się w roku 2018 i już warto zastanawiać się nad kandydaturami na nowych członków i prezesa. Zjazd w Maynooth uznaliśmy za udany, lecz wprowadzony nowy sposób prowadzenia spotkań na pewno wymaga dostosowania do potrzeb Forum. Dawniej zjazdy Forum trwały 4 dni, obecnie zasadniczo 3 dni. W tym czasie nie zmieści się 4 prelekcji, kilku spotkań dyskusyjnych w grupach, spotkań między delegacjami, nabożeństw i jeszcze wycieczki, którą organizatorzy zawsze urządzają. Uznano,... Czytaj dalej
17/12/2016
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Święto Chrystusa Króla Świętem Akcji Katolickiej

Święto Chrystusa Króla w Roku Miłosierdzia daje nam okazję, by zastanowić się nad Królestwem, które już istnieje, a które zarazem mamy współtworzyć w na-szym życiu, Królestwem Bożym i Królestwem Miłosierdzia. Czy nie pragnie każdy i każda z nas miłosierdzia ludzi dokoła nas, a tym bardziej miłosierdzia Bożego? A jeśli pragniemy miłosierdzia, zobowiązuje to nas też do czynienia miłosierdzia. To, co możemy zrobić, zależy od naszych warunków, od naszych możliwości, od tego, co nas ogranicza i od tego, czym jesteśmy bogaci. Nasze wspólnoty kościel-ne, nasi bliscy i nasze organizacje pozwalają nam służyć bliźnim miłością i czynami miłosiernymi. Pośród tych organizacji jest i Akcja Katolicka, przez którą możemy się kształcić w życiu... Czytaj dalej
04/11/2016
Włodek Mier-Jędrzejowicz