Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Czytelnia

Wizja Europy Jana Pawła II

W dniu 13 kwietnia 2019 roku odbyła się wiosenna konferencja z cyklu Spotkania z Janem Pawłem II. Konferencję pod tytułem „Wizja Europy Jana Pawła II” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych publikacji i artykułów dotyczących zagadnień religijnych. Profesor Pilarczyk rozpoczął swoją prelekcję następującym cytatem Jana Pawła II: „Europa, o jakiej marzę, to polityczna, a przede wszystkim duchowa jedność, w której chrześcijańscy politycy wszystkich krajów są świadomi bogactw, jakie daje człowiekowi wiara: jako zaangażowani mężczyźni i kobiety starają się owe bogactwa wykorzystać w służbie wszystkich, aby powstawała Europa ludzi, nad którą jaśnieje oblicze Boga.” Z wykładu Profesora wynikało, że Jan Paweł... Czytaj dalej
25/04/2019

Zakończyły się obrady Prezydium PRDEZ

W niedziele 24 lutego Mszą św. o godz. 12.00 zakończyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.  Foto Galeria  Prezydium postanowiło, że najbliższe posiedzenie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej odbędzie się w Zakopanem w dniach od 27 do 29 września i zostanie poświęcone przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie. Posiedzenie plenarne PRDEZ zapoczątkuje trzyletni program duszpasterski ukierunkowany na troskę o małżeństwa i rodziny polonijne, który będzie przebiegał pod hasłem: „Dobra nowina o małżeństwie i rodzinie na emigracji”. KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA W dniach od 22 do 24 lutego br. odbyło się w Warszawie, w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, posiedzenie... Czytaj dalej
28/02/2019
emigracja.episkopat.pl

Wspomnienie osoby abp. Szczepana Wesołego

W sobotę 9 lutego odbyła się nasza doroczna Konferencja Apostolstwa Świeckich. Poświęciliśmy ją w całości osobie zmarłego w sierpniu ub.r. śp. ks. abp. Szczepana Wesołego. Był on szczególnie ważnym duszpasterzem dla wielu Polaków rozsianych po całym świecie, do których niestrudzenie przemierzał niejednokrotnie tysiące kilometrów, aby się spotkać. Mówiono o nim „biskup na walizkach”. Doskonale orientował się w potrzebach duchowych i problemach codziennych Polonii. Jego bliskość była zarówno duchowa, jak i fizyczna. Ksiądz Arcybiskup był z nami i pośród nas jako duszpasterz głoszący Słowo Boże czy też udzielający sakramentu Bierzmowania, ale również jako przyjaciel świętujący z nami uroczystości i wydarzenia z życia społecznego i religijnego... Czytaj dalej
19/02/2019

Spotkanie opłatkowe

19 stycznia w pomieszczeniach PMK na Devoni miało miejsce coroczne spotkanie opłatkowe IPAK-u, na które przybyli zaproszeni członkowie Zarządu, Rady a także przyjaciele i sympatycy a wśród nich Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Prałat Stefan Wyleżek, Kanclerz PMK ks. Krzysztof Tyliszczak, opiekun duchowy IPAK ks. Prałat Władysław Wyszowadzki, księża i siostry zakonne, a także Konsul Generalny Pan Mateusz Stasiek z małżonką, Konsul od spraw polonijnych Pan Radosław Gromski oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Prezes IPAK powitał i złożył życzenia dziękując za ubiegły rok pracy apostolskiej, życzył, aby przyjęte kierunki działania na 2019 rok zostały w pełni zrealizowane, abyśmy nie zmarnowali danego nam czasu i patrzyli z nadzieja... Czytaj dalej
02/02/2019
Zenon Handzel

Duszpasterstwo Polaków poza granicami kraju

11 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z ks. bp. Wiesławem Lechowiczem, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, zorganizowane przez Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii oraz Bibliotekę Polską POSK. Tematem spotkania było „Duszpasterstwo Polaków poza granicami kraju” i każdy chętny mógł w nim wziąć udział. Na spotkanie licznie przybyli członkowie IPAK-u. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i interesującym streszczeniem historii duszpasterstwa polonijnego przez ks. bp. Lechowicza. Ksiądz Biskup również przedstawił zebranym podsumowanie obecnych problemów i zagadnień, z którymi mierzy się w swej codziennej pracy, współpracując z Polakami i katolikami polskiego pochodzenia z całego świata. Po prelekcji wywiązała się ciekawa i żywa dyskusja... Czytaj dalej
19/01/2019
Barbara Skalbania