06/02/2020
Agnieszka Krzyżoś

1 lutego 2020 roku po raz kolejny miał miejsce na Devonii wykład z cyklu Konferencji Apostolstwa Świeckich, organizowany przez Polską Misję Katolicką Anglii i Walii oraz Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: ,,Patrząc na historię Kościoła oczami wiary”. Prelegentem był ks. Mateusz Zawadzki, który próbował w sposób możliwie jak najszerszy nakreślić historię rozwoju Kościoła i papiestwa na przestrzeni wieków. Swój wykład rozpoczął od św. Piotra, pierwszego papieża, kontynuując poprzez papieży czasów średniowiecza, renesansu i przełomu XIX i XX w., aż po czasy nam współczesne, czyli papieża Franciszka. Prelegent zwrócił uwagę na bardzo istotny element w ocenie historii Kościoła i papiestwa, a mianowicie, iż nie można spoglądać na to wszystko tylko z perspektywy czasów obecnych. Kościół, który kształtował się na przestrzeni dwóch tysięcy lat miał różnego rodzaju wzloty i upadki, a ocena tego z perspektywy człowieka współczesnego może być niesłuszna i krzywdząca, bowiem panowały wtedy inne zwyczaje i nieco odmienne normy moralne. Należy jednak zawsze pamiętać, że Kościół to nie tylko rzeczywistość ludzka, ale nade wszystko boska, w której stale jest obecny Pan Bóg, który go prowadzi i nad nim czuwa.