11/09/2017
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

W niedzielę 3 września 2017 roku odbyła się nasza 65. pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford pod Londynem. Coroczną pielgrzymkę współorganizują Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii oraz Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Liczbę obecnych szacowano na 1500 osób – w pielgrzymce biorą udział Polacy i Polki z Londynu i z całej południowej Anglii, a nie zależy zapominać, że co roku w 2 tygodnie później nasi harcerze i nasze harcerki organizują własną pielgrzymkę do Aylesford.

Tegoroczna pielgrzymka związana była z obchodami 70. rocznicy powstania IPAK-u. Panu Bogu i Maryi dziękowaliśmy za łaski i owocną pracę Instytutu. Podczas nabożeństwa odbyło się też błogosławieństwo odnowionego sztandaru IPAK oraz podobnej do niego kopii obrazu Matki Bożej Kozielskiej.

Naszym gościem i głównym celebransem Mszy Świętej był ks. biskup Józef Zawistowski. Hasłem pielgrzymki były słowa Maryi z Kany Galilejskiej „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Ksiądz biskup w homilii pięknie nawiązał do tych słów Maryi, które i dziś się do nas odnoszą. Dziękował szczególnie tym, którzy przyjechali do Anglii dla chleba, panie, dla chleba, za to, że wciąż oddani są Matce Bożej i Jezusowi. Przypomniał obecnym historię księży Karmelitów, którzy z Palestyny przybyli do Anglii, właśnie do Aylesford, którzy podczas Reformacji zostali z Aylesford wygonieni i którzy dopiero w roku 1949 wrócili na ruiny swojego dawnego klasztoru i go odbudowali.

Ks. Biskup wspomniał również o szkaplerzu, znaku zawierzenia się Maryii, pochodzącego od wizji, w której Maryja ukazała się generałowi Karmelitów Świętemu Szymonowi Stockowi w roku 1251. Dalsze szczegóły historii Karmelitów i szkaplerza podane były w pięknym drukowanym programie pielgrzymki. Po Mszy św. o godz. 13 i różańcu o godz. 16, podczas którego szliśmy dokoła drogi krzyżowej wyznaczonej na tyłach kościoła, była okazja dla błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza.

Cały dzień zakończyliśmy dziękując chórowi Coro del Angelo pod kierownictwem pani Violetty Gawara, który prowadził nas w śpiewie podczas Mszy Św., organizatorom pod przewodnictwem prezesa IPAK, panem Zenononem Handzel z małżonką, i księżom Karmelitom za gościnność. Szczególnie dziękowaliśmy ks. biskupowi Zawistowskiemu za obecność wśród nas, jak również i składając życzenia imieninowe i urodzinowe rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, ks prałatowi Stefanowi Wylężkowi. Wracaliśmy do domów autobusami lub własnymi samochodami dziękując Bogu za piękną pogodę – ciepłą, lecz nie gorącą i z tylko kilkoma kroplami deszczu, który rozpadał się dopiero wieczorem. Bogu i Maryi dzięki i już czekamy na następną - 66. pielgrzymkę.