10/10/2019
Barbara Skalbania

W dniach 27-29 września 2019 r. w Zakopanem odbyło się doroczne Spotkanie Plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Tematem przewodnim spotkań na najbliższe lata jest rodzina, w tym roku obrady dotyczyły przygotowania do życia w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem kursów przedmałżeńskich. Reprezentanci poszczególnych misji opisywali przygotowanie do małżeństwa, problemy z tym związane na terenach poszczególnych misji, a także krótką charakterystykę socjologiczną specyfiki przyszłych par małżeńskich w warunkach emigracji. Dowiedzieliśmy się również jak przygotowanie do małżeństwa przeprowadzane jest na terenie Polski, w szczególności na terenie diecezji warszawskiej. Mogliśmy także zapoznać się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród uczestników kursów przedmałżeńskich na terenie PMK w Niemczech. Mieliśmy także okazję do zapoznania się z tematem poradnictwa rodzinnego dla małżeństw. W wyniku dyskusji zarysowała się potrzeba utworzenia poradni rodzinnych przy parafiach na terenie poszczególnych misji w Europie Zachodniej.

W czasie wolnym uczestniczyliśmy we mszy św. w Sanktuarium M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach, a także mieliśmy możliwość zwiedzenia miejsc związanych z Janem Pawłem II w ośrodku rekolekcyjnym Księżówka.