24/05/2019
Barbara Skalbania

12 maja br. IPAK po raz pierwszy zorganizował Przegląd Pieśni Patriotycznej. Miejscem tego wydarzenia był Dom Parafialny parafii pw. św. Stanisława Kostki w Coventry. W Przeglądzie wzięło udział 11 wykonawców solowych oraz zespołów, w tym dwa zespoły dziecięce. Wykonawców oceniało jury w składzie: p. Zenon Handzel, Prezes IPAK-u; p. Przemysław Salamoński, ekspert muzyczny, dyrygent, kompozytor, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie; p. Andrzej Ankowski, przedstawiciel Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Coventry oraz ks. kan. dr Krzysztof Tyliszczak, Kanclerz PMK, absolwent Średniej Szkoły Muzycznej w Gliwicach w klasie fortepianu oraz Konserwatorium w Poznaniu w klasie śpiewu solowego. W zgodnej ocenie członków jury, a także publiczności, wykonawcy Przeglądu prezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. W Etapie 1. zostało wyłonionych 5 finalistów: Zespół „Promethidion”, Mini Senza Nome, Marta Sokołowska, Daria Helowicz oraz Patrycja Olędzka. Jednak Zwycięzca mógł być tylko jeden i werdyktem jury została nim pani Marta Sokołowska, która zaśpiewała w Etapie 2. Piosenkę R. Kołakowskiego pt. „Orzeł Biały”.

Jury przyznało też 5 wyróżnień dla: Oliwii Łuszcz, Scholii Dziecięcej z Gloucester „Anielski Chór”, Zespołu „Promethidion”, Mini Senza Nome oraz Ilony Zarzyckiej.

Po zakończeniu Przeglądu i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy i publiczność mogli wysłuchać koncertu połączonych chórów „Concerto Glacensis” z Kłodzka oraz „Senza Nome” z Coventry.

IPAK pragnie gorąco podziękować wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału Przeglądzie. Dziękujemy również za pomoc organizacyjną Pani Joannie Kundzie, Panu Łukaszowi Fabirkiewiczowi oraz ks. dr. Romualdowi Szczodrowskiemu, Proboszczowi LPMK Coventry. Księdzu Prałatowi Stefanowi Wylężkowi oraz Ambasadzie RP w Londynie dziękujemy za objęcie naszego Przeglądu swym honorowym patronatem.