02/02/2019
Zenon Handzel

19 stycznia w pomieszczeniach PMK na Devoni miało miejsce coroczne spotkanie opłatkowe IPAK-u, na które przybyli zaproszeni członkowie Zarządu, Rady a także przyjaciele i sympatycy a wśród nich Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Prałat Stefan Wyleżek, Kanclerz PMK ks. Krzysztof Tyliszczak, opiekun duchowy IPAK ks. Prałat Władysław Wyszowadzki, księża i siostry zakonne, a także Konsul Generalny Pan Mateusz Stasiek z małżonką, Konsul od spraw polonijnych Pan Radosław Gromski oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

Prezes IPAK powitał i złożył życzenia dziękując za ubiegły rok pracy apostolskiej, życzył, aby przyjęte kierunki działania na 2019 rok zostały w pełni zrealizowane, abyśmy nie zmarnowali danego nam czasu i patrzyli z nadzieja i ufnością na to, co przed nami. Obyśmy zrozumieli wyzwania współczesności i według wskazówek św. Maksymiliana Kolbe: „Musimy ruszyć do ataku, opanować teren zabrany przez wroga, wprząć wszystkie wynalazki w służbę Bożą.”

Po poświeceniu opłatków, złożeniu sobie życzeń i radosnym kolędowaniu przy akompaniamencie młodych muzyków w składzie Magdalena Maria Bergiel, Piotr Grudzień i Jakub Gawrysiak panie z Zarządu IPAK zaprosiły do suto zastawionych stołów, a rozmowom nie było końca.

Do Siego Roku i do zobaczenia na opłatku w 2020 roku, oby Opatrzność czuwała nad nami, abyśmy cieszyli się zdrowiem i dobrym samopoczuciem.
Szczęść Boże.

fot. Zenon Handzel i Judyta Braun