26/02/2018
Zenon Handzel

“Wobec milionów Polaków żyjących poza granicami naszego kraju nie mogą pozostać obojętni nie tylko duchowni i zakonni duszpasterze, ale także osoby świeckie. Bez zaangażowania dojrzałych w wierze świeckich nie sposób bowiem dotrzeć z Ewangelią do większości naszych rodaków rozsianych po całym świecie.Konieczna jest też współpraca w prowadzeniu duszpasterstwa polskojęzycznego i inspirująca wymiana doświadczeń , służąca bardziej owocnemu posługiwaniu naszym rodakom , tak by pogłębiała się ich katolicka i polska tożsamość. Ta właśnie świadomość stoi u podstaw powstania i działania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej” - (fragment wstępu do Statutu PRDEZ ks. bpa Wiesława Lechowicza z dnia 01/09/2016)

Statut PRDEZ określa podstawy działania, cele i struktury organizacyjne, gdzie określone jest między innymi zadanie Prezydium PRDEZ.

Prezydium tworzy 9 osób: Przewodniczący (Delegat KEP ds.Duszpasterstwa Emigracji Polskiej), Sekretarz, Rektorzy PMK w Anglii i Walii, Francji i Niemczech, trzy osoby świeckie wytypowane przez rektorów w/w PMK, jedna osoba świecka z pozostałych krajów. Reprezentuje ono Radę wobec władz kościelnych i świeckich, przygotowuje także tematykę i program zebrania plenarnego Rady.

W dniach 16-18 lutego br. odbyło się tegoroczne zebranie Rady w Warszawie. Tradycyjnie rozpoczęło się ono Mszą świętą pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Lechowicza , Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i z udziałem Rektorów PMK. Trzydniowe obrady były okazją do podsumowania prac Rady za ubiegły rok, ale także omówienia bieżących spraw , problemów i planów na kolejny rok. Zatwierdzono program spotkania plenarnego na Korsyce w dniach 28 do 30 września tego roku, gdzie głównym tematem będzie troska o młodzież .

Drugi dzień obrad to Eucharystia i spotkanie z kardynałem Kazimierzem Nyczem, który żywo interesował się sprawami emigracji w poszczególnych PMK i udzielił błogosławieństwa na dalszą pracę duszpasterską, a w homilii nawiązał do histori kaplicy w Pałacu Arcybiskuim odbudowanej 60 lat temu, poświęconej 12 stycznia 1958 r. w której święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Wyszyńskiego w 1959 r. przyjął ks. abp Szczepan Wesoły, nasz wieloletni opiekun duchowy.

Podczas spotkania z Sekretarzem Generalnym KEP ks. bp Arturem Mizińskim omówiliśmy najważniejsze wydarzenia w Kościele w Polsce w roku 2017 i 2018. Na zakończenie przekazał nam radosną informacje dotyczącą dekretu heroiczności cnót kard Stefana Wyszyńskiego, oznacza to kolejny ważny krok do beatyfikacji.

Zapoznaliśmy się także z dokumentami KEP dotyczącymi, np. „celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizje”, „wskazania dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania”, „Dokument KEP – Chrześcijański kształt patriotyzmu’, „Instrukcją o muzyce kościelnej’ i szereg innych, które można znalezć na stronie KEP.

Zenon Handzel
Vice-Przewodniczący PRDEZ