17/12/2016
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

KOMITET WYKONAWCZY FORUM

Komitet Wykonawczy (Steering Committee) Europejskiego Forum odbył posiedzenie w Madrycie w dniach 14 – 16 października 2016. Omówiono przebieg zjazdu w Maynooth. Zaproponowano pewne zmiany w prowadzeniu działalności SC i spotkań prezesów. Wspomniano, że kadencja obecnego komitetu kończy się w roku 2018 i już warto zastanawiać się nad kandydaturami na nowych członków i prezesa.

Zjazd w Maynooth uznaliśmy za udany, lecz wprowadzony nowy sposób prowadzenia spotkań na pewno wymaga dostosowania do potrzeb Forum. Dawniej zjazdy Forum trwały 4 dni, obecnie zasadniczo 3 dni. W tym czasie nie zmieści się 4 prelekcji, kilku spotkań dyskusyjnych w grupach, spotkań między delegacjami, nabożeństw i jeszcze wycieczki, którą organizatorzy zawsze urządzają. Uznano, że lepiej ograniczyć liczbę prelekcji, a delegacjom przedstawić temat przed zjazdem i namawiać, by delegaci się z nim zapoznali. Temat musi też być jasny i dokładny, a nie tak ogólny, że o wszystkim można mówić. Dr Mier-Jędrzejowicz podjął się przygotowania wzoru dla delegacji, w jaki sposób każda delegacja ma się przedstawić na początku zjazdu, by obecni wiedzieli z kim się spotykają z innych krajów. Komitet będzie częściej informował prezesów narodowych o tym, co robi i co planuje. Komitet w imieniu Forum postara się utrzymywać dobre i owocne stosunki z nową Komisją do spraw Świeckich i Rodzin.

Na zjazd prezesów narodowych organizacji w 2017 zaprosiła nas Dania. Wobec tego kolejne spotkanie komitetu odbędzie się wiosną 2017 pod Kopenhagą i tam też odbędzie się spotkanie prezesów w czerwcu. Na zjazd w czerwcu 2018 zaprasza nas Portugalia, wobec tego komitet spotka się w Portugalii wiosną 2018 – jeszcze nie uzgodniono gdzie się spotka jesienią 2017.

SPOTKANIE NCLA

NCLA, czyli National Council for Lay Associations, odbył jednodniowe spotkanie 1 października 2016 w mieście Crewe. Z ramienia IPAK były 2 osoby – pani Hania Cieniawska i dr W. Mier-Jędrzejowicz.

Spotkania krajowe NCLA odbywają się 2 razy do roku w Crewe i zwykle trwają 2 dni, co jest trudnością dla niektórych osób, wobec czego spróbowano tym razem wszystko przeprowadzić podczas jednego dnia. Udało się – prezes John Smartt przedstawił sprawozdanie ze zjazdu Forum w Maynooth, a dr Mier-Jędrzejowicz dodawał uwagi i informacje.

Delegaci organizacji składali sprawozdania – niektóre organizacje są bardzo aktywne w różnych dziedzinach – po spotkaniu w rozmowie z przedstawicielem „Knights of St Columba” mówił on, że zapisało się do nich sporo Polaków i chętnie by współpracowali z IPAK. Niestety dużo organizacji nie przysłało delegatów – może będzie ich więcej na kolejnym spotkaniu w weekend 4 – 5 lutego 2017, lecz data ta koliduje z konferencją świeckich organizowaną przez IPAK.

Bardzo dobrze, że IPAK ponownie nawiązuje kontakt z NCLA – należy dbać by kontakt ten trwał.

Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz