25/04/2019

W dniu 13 kwietnia 2019 roku odbyła się wiosenna konferencja z cyklu Spotkania z Janem Pawłem II. Konferencję pod tytułem „Wizja Europy Jana Pawła II” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych publikacji i artykułów dotyczących zagadnień religijnych.

Profesor Pilarczyk rozpoczął swoją prelekcję następującym cytatem Jana Pawła II:

Europa, o jakiej marzę, to polityczna, a przede wszystkim duchowa jedność, w której chrześcijańscy politycy wszystkich krajów są świadomi bogactw, jakie daje człowiekowi wiara: jako zaangażowani mężczyźni i kobiety starają się owe bogactwa wykorzystać w służbie wszystkich, aby powstawała Europa ludzi, nad którą jaśnieje oblicze Boga.”

Z wykładu Profesora wynikało, że Jan Paweł Ii popierał ideę zjednoczenia europejskiego, ale nie w wymiarze politycznym, lecz duchowym. Europa, która wyrzeka się Boga, choć zjednoczona, stanowi dla człowieka raczej zagrożenie, niż dobro. Całość treści wykładu będzie dostępna w planowanej publikacji IPAK-u podsumowującej dotychczasowe konferencje w tym cyklu spotkań.