19/02/2019

W sobotę 9 lutego odbyła się nasza doroczna Konferencja Apostolstwa Świeckich. Poświęciliśmy ją w całości osobie zmarłego w sierpniu ub.r. śp. ks. abp. Szczepana Wesołego. Był on szczególnie ważnym duszpasterzem dla wielu Polaków rozsianych po całym świecie, do których niestrudzenie przemierzał niejednokrotnie tysiące kilometrów, aby się spotkać. Mówiono o nim „biskup na walizkach”. Doskonale orientował się w potrzebach duchowych i problemach codziennych Polonii. Jego bliskość była zarówno duchowa, jak i fizyczna. Ksiądz Arcybiskup był z nami i pośród nas jako duszpasterz głoszący Słowo Boże czy też udzielający sakramentu Bierzmowania, ale również jako przyjaciel świętujący z nami uroczystości i wydarzenia z życia społecznego i religijnego na obczyźnie. Świadczą o tym zdjęcia na wystawie, która towarzyszyła naszej Konferencji.

Barwnymi opisami scen z życia Księdza Arcybiskupa, wspomnieniami z Kursów Loreto, pielgrzymek, rocznic, Zajazdów Katolickich, spotkań Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, a także opisami jego samego, jakim był człowiekiem prywatnie, podzielili się z nami ks. Rektor Stefan Wylężek, dr Anna Łucka i była Prezes IPAK-u p. Krystyna Mochlińska. W dalszej części Konferencji głos zabrali również Ks. Kanclerz Krzysztof Tyliszczak, p. Aleksandra Podhorodecka, p. Jolanta Sabbat, p. Barbara Bienias, p. Krzysztof Łodziński i p. Maria Stenzel.

Całość uzupełnił krótki film poświęcony Księdzu Arcybiskupowi, na który składały się fragmenty archiwalnych nagrań z niektórych uroczystości z jego udziałem. Film zmontował z nagrań własnych p. Marek Borzęcki. W czasie prelekcji mogliśmy również obejrzeć pokaz zdjęć jego autorstwa.

W czasie Konferencji czynne było stoisko z książkami poświęconymi Księdzu Arcybiskupowi, m.in. wywiad-rzeka, wybór kazań i przemówień, czy też historia Kursów Loreto.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom za przybycie oraz za podzielenie się nami wspomnieniami o Księdzu Arcybiskupie. Gorące podziękowania również dla tych, którzy w jakikolwiek inny sposób przyczynili się do organizacji Konferencji – Bóg Zapłać!