23/06/2018

W dniach 14 – 17 czerwca 2018 r. odbył się Zjazd Europejskiego Forum Narodowych Komitetów Laikatu w Turcifal w Portugalii. Tematem tegorocznej konferencji była, z okazji 70. rocznicy uchwalenia, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem art. 18. i 19., oraz wartości chrześcijańskie i społeczne nauczanie Kościoła. Wykład główny wygłosił prof. dr Erik Borman, teolog z Uniwersytetu w Tilburgu. Oprócz wysłuchania wykładów i prezentacji delegaci uczestniczyli w dyskusjach grupowych i plenarnych. W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele organizacji katolickich zrzeszających osoby świeckie z ponad 15 państw europejskich. Polskie organizacje były reprezentowane przez przedstawicieli Krajowej Rady Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski oraz przedstawicieli Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, w tym Vice-prezesa IPAK-u dr Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza i Sekretarza Generalnego IPAK-u Barbarę Skałbanię. W czasie Zjazdu odbyły się wybory do Prezydium, nowym Przewodniczącym została Josian Caproens z Belgii. Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz zakończył swą drugą kadencję jako członek Prezydium, Przewodniczący złożył mu serdeczne podziękowania za jego ogromny wkład w prace Forum i podarował okolicznościowy upominek.