Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Przegląd Pieśni Patriotycznej

Zwycięzca konkursu wystąpi na Zamku Królewskim w Warszawie!

Do pobrania:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres

12. 05. 2019
10:00
Dom Polski, Springfield Rd, Coventry CV1 4GR