Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

O nas

Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii został powołany 2 października 1947 roku przez Wikariusza Generalnego – ks. Prałata Bronisława Michalskiego. Jest to stowarzyszenie świeckich katolików, którzy w zorganizowanej formie pragną współpracować z hierarchią kościelną, aby realizować cele apostolskie Kościoła.

Świętem patronalnym IPAK-u jest niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Poniżej można się zapoznać z historią Instytutu na Wyspach Brytyjskich, treścią statutu określającego ramy naszej działalności oraz dowiedzieć się, kto jest kim w naszym stowarzyszeniu.

Warto również zapoznać się z wydarzeniami organizowanymi przez nas oraz zajrzeć do czytelni.